เอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เอกสารที่นำมาให้ดาวน์โหลดนั้น เป็นเอกสารสำหรับฝึกซ้อมและแจ้งบัณฑิตประจำปี 2552-2553
ดังนั้น วันที่ ในเอกสารจึงไม่ใช่วันที่สำหรับบัณฑิตที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2553-2554
ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การเตรียมตัวของบัณฑิต ก่อนการฝึกซ้อมเข้ารับ (ของประจำปี 2552-2553)
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญาบัตร (ของประจำปี 2552-2553)
ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตร (ของประจำปี 2552-2553)
สิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งต้องดำเนินการ
การจัดเรียงลำดับปริญญาบัตร และการขานนามบัณฑิต
รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม
คำปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพตัวอย่างการซ้อมรับระราชทานปริญญาบัตร
สถานที่จอดรถยนต์ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร

วีดีโอเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (part 1)
การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (part 2)

Activity Calendar